Monthly Archives: September 2017

เปิดตำนานเทพเจ้า

ตอนเทพเจ้าอียิปต์

อารยธรรมอียิปต์

            อียิปต์เป็นดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อารยธรรมแห่งลุ่มน้ำไนล์นี้ ไม่เพียงแต่มีรากฐานที่ยาวนานสืบย้อนไปได้ถึง 5500 ปี แต่ยังเต็มไปด้วยวัฒนธรรม ศิลปะวิทยาการต่างๆ ที่กลายมาเป็นมรดกตกทอดมายังอนุชนรุ่นหลัง ทั้งในด้านเกษตรกรรม ชลประทานดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการแพทย์ และหนึ่งในศาสตร์ที่แข็งแกร่งและยืนยงอยู่คู่กันมากับวัฒนธรรมของชาวอียิปต์มาช้านานก็คือ การนับถือศาสนา ชาวอียิปต์มีการนับถือเทพเจ้ามากมาย พวกเขาเชื่อว่า การบูชาเทพเจ้าอย่างเคร่งครัดจะนำมาซึ่งรุ่งเรืองของแผ่นดินอียิปต์ อีกหนึ่งประเพณีที่โดดเด่นเป็นพิเศษของชาวอียิปต์ก็คือ ความเชื่อในเรื่องโลกหลังความตายและการกลับชาติมาเกิด ซึ่งจะเห็นได้จากการสร้างพีระมิดละการทำมัมมี่เพื่อให้ฟาโรห์เดินทางไปยังโลกหลังความตายได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อรอวันที่วิญญาณได้กลับเข้าร่างอีกในอนาคต โดยในพิธีกรรมนั้มีนักบวชแห่งวิหารอนูบิส เป็นผู้ทำหน้าที่ในพิธีแห่งความตายนี้ ส่วนนักบวชแห่งวิหารเทพเจ้าองค์อื่นๆ ก็จะมีหน้าที่บวงสรวงบูชาเทพเจ้าเพื่อขอพรให้บย้านเมืองอุดมสมบูรณ์ร่มเย็นเป็นสุขจากภัยธรรมชาติอันโหดร้ายและศึกสงคราวรอบด้าน หรือ นี่จะเป็นเคล็ดลับความยิ่งใหญ่ของชาวอียิปต์

ตำนานการให้กำเนิดชาวไอยคุปต์

            เทพเจ้าและเทพีต่างๆ ของชาวอียิปต์เป็นประหนึ่งตัวแทนของปรากฏการณืต่างๆชาวอียิปต์มองน้ำและพระอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิต เนื่องจากเป็นชนชาติซึ่งอาศัยเกษตรกรรมเพื่อดำรงชีพ ดังนั้น เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในสายตาของพวกเขา จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ เทพเจ้ารา ชาวอียิปต์เชื่อว่า พระองค์เป็นเทพผู้สร้างสรรพสิ่งในโลก ตำนานบทหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า เมื่อเทพเจ้าราได้อุบัติขึ้นมาบนฝืนโลก คราใดที่พระองค์เอ่ยพระนามของสรรพสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ สิ่งนั้นก็จะพลันบังเกิดขึ้นจากความว่างเปล่า ดังเช่นเมื่อครั้งที่พระองค์เอ่ยพระนามของเทพชูสายลมก็พัดผ่านท้องนภาอันกว้างใหญ่ เมื่อพระองค์เอ่ยพระนามของเทพเกบ ผืนแผ่นดินอันยิ่งใหญ่ก็พลับผุดขึ้นมาจากทะเล เมื่อพระนามของเทพฮาปิถูกขับขานก็บังเกิดสายน้ำไหลเซาะผ่านผืนแผ่นดินอียิปต์ ไม่เพียงแต่เทพเจ้านั้น พระองค์ยังเป็นผู้สร้างสิ่งมีชีวิตทุกชนิด รวมไปถึงมวลมนุษย์ด้วย พระองค์สร้างสิ่งเหล่านั้น จากหยาดเหงื่อและน้ำตา สุดท้ายทรงสร้างมนุษย์ชายหญิงหนึ่งคู่ ซึ่งต่อมามนุษย์คู่นั้นเป็นบรรพบุรุษของประชาชนบนแผ่นดินไอยคุปต์ ชาวอียิปต์เชื่อกันว่าในยุคสมัยแห่งเทพเจ้ารานั้นผืนแผ่นดินอียิปต์อุดมสมบูรณ์ พืชผลเจริญเติบโตงอกงามดีเนื่องด้วยแม่น้ำไนล์ที่ไหลอย่างต่อเนื่องไม่มีวันแล้ง อาณาจักรมั่งคั่งไปด้วยทรัพย์สินมากมาย