เทพเกบ เทพเจ้าแห่งผืนดิน

 

‘เทพเกบ’ บุตรแห่งเทพซูและเทพีเทฟนุตที่ขึ้นมาจากผืนดิน ผู้ทรงควบคุมดูแลผืนแผ่นดินอียิปต์ รวมไปถึงพืชทุกชนิดที่ขึ้นมาจากผืนดิน ชาวอียิปต์โบราณเชื่อกันว่าคราใดที่เทพเจ้าเกบหัวเราะ จะบังเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง และด้วยที่พระองค์เป็นเทพเจ้าแห่งผืนดินซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของพืชพรรณทุกชนิดรูปจารึกที่ถูกขุดพบของเทพเกบจึงมักจะมีพระวรกายสีเขียว และมีพืชปกคลุมร่างกายอยู่เสมอ เทพเกบจึงมักมีพระวรกายสีเขียว และมีพืชปกคลุมร่างกายอยู่เสมอ เทพเกบมักปรากฏองค์ในรูปผู้ชายสวมมงกุฎขาว พร้อมด้วยห่านอยู่ข้างกายตลอดทุกครั้ง ห่านจึงถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์  และเป็นสัญลักษณ์ของพระองค์ดังจะเห็นได้จากการทำพิธีบรมราชาภิเษกของพระองค์ฟาโรห์จะมีการนำห่านขาว 4 ตัวปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าจาก 4 มุมปะรำพิธีทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความเคารพแก่เทพเกบ ผู้ซึ่งถือว่าเป็นบรรพบุรุษขององค์ฟาโรห์เฉกเช่น เดี่ยวกับเทพเจ้าทุกองค์ในวงค์เทพเอนเนทนั้นเอง จามจารึกจากคัมภีร์มรณะเทพเกบยังมีหน้าที่สำคัญในการเป็นพยานการชั่วหัวใจของดวงวิญญาณผู้ตาย ณ โถงแห่งความยุติธรรมของเทพโอซิริส โดยผู้ที่กระทำความดีจะได้ไปสู้สวรรค์ในขณะที่ผู้ชั่วร้ายจะถูกเทพเกบพาไปรับการลงทัณฑ์ต่อไป

 

เทพีนุต เทพเจ้าแห่งท้องนภา

‘เทพีนุต’ พระธิดาของเทพชูและเทพีเทฟนุต แต่งงานกับ ‘เทพเกบ’ พี่ชายร่วมอุทรพระนางเป็นเทพีผู้ดูแลผืนฟ้า ชาวอียิปต์เชื่อกันว่าคราใดที่พระนางหัวเราะ จะบังเกิดสายฟ้าฟาดไปทั่วทุกแห่งหน ส่วนสายฝนเปรียบเสมือนน้ำตาของพระนางที่ไหลนองลงมาจากฟ้า ตามจารึกของชายไอยคุปต์ เทพีนุตจะถูกวาดในรูปลักษณ์ต่างๆกัน เพื่อสื่อถึงท้องฟ้าและสรวงสวรรค์เช่น รูปวัว ตันมะเดื่อ หรือหมูตัวใหญ่โดยทุกรูปจะมีสัญลักษณ์คล้ายๆ ดวงดาวกระจายอยู่ทั่วตัว

ตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่ง เทพราเกรงว่าเทพเจ้าองค์อื่นจะมาแย่งชิงอำนาจจึงสาปให้เทพีนุตจะไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้ทุกวันในปฏิทิน เวลานั้นปีปฏิทินอียิปต์มี 360 วัน เทพธอธ เทพเจ้าแห่งความรู้จึงท้าพนันกับเทพคอนซู เทพเข้าแห่งดวงจันทร์ เป็นแสงแห่งจันทราเมื่อเทพเจ้าธอธสามารถสะสมแสงจันทร์ได้พอสำหรับสร้างสันขึ้นมา 5 วัน ซึ่งไม่อยู่ในปีปฏิทินของเทพรา กลายเป็น 1 ปีนั้นมีทั้งหมด 365 วัน ซึ่ง 5 วันที่เพิ่มขึ้นมานั้นทำให้ เทพีนุต สามารถให้กำเนินบุตรได้ถึง 5 องค์ คือ เทพโอซิริส เทพีไอริส เทพเซีย เทพีเนฟนิส (บางตำราได้รวมเทพโฮรัสไว้ด้วย) เมื่อสุริยเทพราได้ค้นพบความจริงนี้ทรงโกรธมาก จึงสาปให้เทพีนุตและพระสวามีของขาง เทพเกบ แยกจากกัน เป็นเหตุให้ผืนฟ้าและผืนดินไม่สามารถมาบรรจบกันได้ชั่วนิรันดร์

Comments are closed.